Betingelser

Våre betingelser


Våre betingelser anses som akseptert ved innlevering av produkt til verksted, ved utlevering av produkt til vår sjåfør eller ved å ta imot besøk fra en av våre teknikere.

Eventuelle kostnader

Ved garantiservice kan det påløpe kostnader dersom det viser seg å ikke være en garantisak grunnet blandt annet ingen feil funnet, feil bruk, påført skade, normal slitasje, manglende typeskilt, manglende kjøpsdokumentasjon eller garanti og reklamasjonstid utløpt

Bomtur/Brudd på besøksavtale

Dersom vi møter hos kunde, og ikke får tilgang til produkt, pga manglende oppmøte eller uteglemt å legge ut nøkkel, belastes bomtur med kr 800,- inkl mvaKjøpskvittering ved garanti

Kjøpskvittering må fremvises før eller ved service for å gjøre eventuell garanti gjeldende.


Manglende dokumentasjon vil medføre administrasjonskostnad i påvente av godkjent dokumentasjon

Forsikring

Transport, oppbevaring og arbeid på produkter utføres for kundes risiko og forsikring